Club-agenda 2019-2020

3 september

 • Opening en welkom
 • Mededelingen bestuur, PR-commissie en Programma commissie
 • Uitzetten v/d groepsopdracht: GROEI-/PROCES
 • Vertonen v/d film “Steppen”
 • Film uit archief
 • Uitzetten groepsopdracht
 • Vertonen v/d films met het thema “Werken in het Openluchtmuseum”

17 september

 • Opening en welkom
 • Mededelingen bestuur, PR-commissie en Programma commissie
 • De PR-commissie gaat een promotie avond geven over het monteren van films 

1 oktober

 •  

15 oktober

 •