Inschrijfformulier Workshop
Dinsdag 24 september 2019 / 19.30 – 22.00 uur
Hoe monteer ik een film.
De kosten voor deze avond bedragen € 5,00.
De betaling moet uiterlijk 17 september 2019 zijn overgemaakt op de rekening van onze penningmeester.
IBAN nummer NL26INGB 0000 9986 52 t.n.v. Ver. Apeld. Am Cineasten – Apeldoorn onder vermelding van Workshop 24 september.
De workshop wordt gehouden in Wijkcentrum De Stolp
Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn