WORKSHOP AVONDEN

Op 18 april is er de doe-avond over het opnemen van een interview.

Omdat op de clubavond van 7 maart bleek dat geen groepjes van 3 waren samengesteld, zal dat nu op de avond zelf gebeuren.

Voor een interview heb je afhankelijk van het soort interview 3 mensen nodig. Een interviewer, een cameraman/vrouw en een geïnterviewde.

Dat betekent dat ook als je niet wil filmen of interviewen we je graag zien komen als te interviewen persoon.

In de agenda op deze website staat: Neem je camera + mic. en statief mee!

De bedoeling van deze doe avond is om de resultaten van een interview met elkaar te kunnen vergelijken. Dus als je zonder externe microfoon een interview wil op nemen is dat ook goed. Zelfs als je denkt het beste resultaat uit de hand te kunnen maken met je camera of mobile telefoon mag dat. Een reporter-microfoon is geen must.

Je bent geheel vrij in de keuze in hoe en waarmee je de opname gaat maken.

Mocht je graag wel een externe microfoon gebruiken, dan kun je bij Peter een microfoon lenen. Hij heeft er 6. Ook kan hij snoeren verzorgen. Het is wel van belang op de eerstvolgende clubavond met Peter daarover contact op te nemen. Voor hem is belangrijk te weten of je camera een TULP of XLR aansluitmogelijkheid heeft.

Organisatoren hebben het volgende programma bedacht:

Voor de pauze het bekijken van een PowerPoint presentatie met daarbij eventuele toelichting en discussie mogelijkheid. Zo mogelijk daarna het samenstellen van de groepjes. Die zich dan voorbereiden voor het maken van de opnamen na de pauze.

Mede namens Peter, Roel, Wim den Hartog en Martin Strelitski